VK Saldus

            Mūsu mērķis ir veicināt klasiskā un pludmales volejbola attīstību Saldus novadā un Latvijā. Radīt kvalitatīvus treniņa apstākļus un materiāli-tehnisko bāzi. Organizēt treniņus un treniņnometnes gan pieaugušajiem, gan bērniem, lai veicinātu volejbola prasmes un iemaņas. Organizēt un rīkot sporta pasākumus un sacensības fizisko un garīgo spēju atjaunošanai. Veicināt veselīgu dzīves veidu sabiedrības vidū, radīt izpratni par sporta pozitīvo ietekmi uz veselības uzlabošanu un nostiprināšanu. Sadarboties ar Latvijas volejbola federāciju, citām biedrībām, klubiem, kā arī valsts un pašvaldību sabiedriskajām organizācijām. Veicināt sadarbību ar starptautiskajām sporta organizācijām, kopīgi veidojot pasākumus, sacensības un seminārus. Profesionālu un amatieru komandu veidošana.