REĢISTRĀCIJA:

  1.  J. Demčuks/ M. Umbraško
  2. I. Ņikitins/ M. Vazdiķis
  3. A. Ļuļēns/ O. Meiris
  4. A. Ņikitins/ A. Frīdmanis
  5. J. Zubavičs/ G. Gulbis
  6. M. Sidorenko/ I. Vensbergs
  7. O. Prudskojs/ Ā. Vīgants
  8. A. Bergmanis/ G. Siliņš

0