REĢISTRĒJIES ŠEIT:

SIEVIETES

 1. E. ROZĪTE- ŅIKITINA, A. BRUZINSKA
 2. M. RJABOVA, Z. TIĻĻA
 3. M. GERIŅA/ K. ĶETLERE
 4. P. ŠTEINA/ H.L. PĻUSKA
 5. K. ROZENBERGA/ A. ŽEIMUNDE
 6. E. ĶETLERE/ S. PUNGA
 7. K. GABRANOVA/ S. DZIERKALE
 8. S. SKRĪVERE/ R. BRIKŠĶE
 9. I. PAUNIŅA/ I. ČUNKA

AMATIERI

 1. P. ŅIKITINS, M. KAŅEPS
 2. R. BALODIS/ G. SEDOLS
 3. M. TOČS/ E. GRABLOVSKIS
 4. E. LĪCIS/ D. BURVIS
 5. E. TAUJENIS/ S. KOZLOVS
 6. R. PATMALNIEKS/ A. KORŠUNOVS
 7. E. TIĻĻA/ P. ŽUNDA
 8. I. ZOTOVS/ D. RIEKSTIŅŠ
 9. J. GABRANOVS/ M. FRĪDMANIS
 10. N. ORVĪDS/ R. LĀCIS
 11. M. BUŠINSKIS/ O. TIĻĻA

ENTUZIASTI

 1. E. STENCELIS/ J. JOKSTS
 2. A. ĻUĻĒNS/ O. MEIRIS
 3. R. STENCELIS/ A.STENCELIS
 4. E. BATARS/ U. VALDMANIS
 5. Ņ. BOHANS/ D. PĪLAGS

0